fbpx

Jednou z ciest, ako sa vyhnúť dražbe, je aj výkup nehnuteľnosti. Sú však aj iné možnosti. Vždy konajte a komunikujte!

Ako sa vyhnut drazbe

Naše životy sú často plné rôznych zložitých situácií a nie vždy ich hneď dokážeme zvládnuť k našej spokojnosti. Máme však možnosť konať a komunikovať, čo je vždy cesta, ako veci riešiť a pohnúť smerom k lepšiemu. Môže sa nám stať, že sa z rôznych dôvodov dostaneme do zlej finančnej situácie a nie sme schopní splácať naše záväzky, dokonca nám môže hroziť aj strata strechy nad hlavou. Riešením takejto situácie môže byť aj výkup nehnuteľnosti, prípadne iné právne relevantné možnosti, ktoré si priblížime v nasledujúcich riadkoch.

V každom takomto prípade, respektíve už pri prvých náznakoch akýchkoľvek problémov so splácaním vašich záväzkov, vám odporúčame – komunikujte s bankou alebo inými príslušnými inštitúciami, ktorým ste dlžní a snažte sa akokoľvek riešiť vzniknutú situáciu.Každá výzva a každý problém má aj svoje riešenie, ale vždy je potrebné čo najrýchlejšie začať konať.

Pokiaľ je vidieť váš záujem, cesta spolu s riešením sa vždy nájde. Ak ste nechali zájsť situáciu až tak ďaleko, že vám hrozí dražba, môžeme vám ponúknuť výkup vašej nehnuteľnosti, prípadne iné možnosti právnej pomoci, ktoré vám pomôžu zastaviť dražbu alebo zmierniť dôsledky celej situácie.

Čo je dražba nehnuteľnosti?

Dražba nehnuteľnosti v praxi prebieha podľa režime zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dobrovoľných dražbách“). Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby, kontrolu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich.

Dražba nehnuteľnosti v praxi prebieha podľa režime zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti (Notársky poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „zákon o dobrovoľných dražbách“). Tento zákon upravuje dobrovoľné dražby, kontrolu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky nad dodržiavaním podmienok organizovania a priebehu dražieb a vznik, trvanie a zánik niektorých právnych vzťahov s tým súvisiacich.

Dôležitá informácia: Ak ste sa ocitli v situácii, v ktorej vám hrozí dražba, je veľmi dôležité, aby ste vedeli, že dražbu dokážete odvrátiť až do posledného dňa pred dňom konania dražby. Podľa konkrétnej situácie vám poskytneme potrebné právne poradenstvo spojené s výkupom vašej nehnuteľnosti za najvyššiu možnú cenu ustanovenú z reálnej trhovej hodnoty vašej nehnuteľnosti vrátane možnosti doživotného užívania nehnuteľnosti, poskytnutia náhradného bývania či spätného lízingu.

Čo robiť, ak ide moja nehnuteľnosť do dražby?

V prvom rade je vždy dôležité zistiť, v akom časovom bode sa nachádzate v dražbovom procese a s ohľadom na ďalšie súvisiace aspekty zvolíme pre vás najvýhodnejší spôsob riešenia danej situácie. Našou snahou je spoločne s vami predísť najhoršiemu riešeniu a zabezpečiť právne korektný postup, ktorého výsledkom je čo najvyššia spokojnosť s riešením vzniknutej situácie.

V § 19 zákona o dobrovoľných dražbách sú ustanovené nasledovné možnosti upustenie od konania dražby. Dražobník je zároveň povinný upustiť od dražby aj v prípade uhradenia dlžnej sumy na strane dlžníka, ak tak urobil ešte pred konaním dražby. Cieľom žiadnej dražby, ani príslušnej legislatívnej úpravy, totiž nie je pripraviť dlžníka o jeho nehnuteľnosť. Hlavným účelom je vždy snaha o úhradu dlžnej pohľadávky.

Kým sa zrealizuje celý proces dražby v zmysle zákona, štandardne uplynie aj niekoľko mesiacov. Tento čas môžete využiť na odvrátenie dražby a riešenie náročnej životnej situácie.

Poznámka: Pokyny k fyzickému vykonávaniu dobrovoľných dražieb od 1.3.2021 v súvislosti pandémiou koronavírusu nájdete na tomto linku.

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Ako napísať inzerát

V našej realitnej kancelárii vieme, že napísanie inzerátu patrí medzi kľúčové piliere úspešného predaja nehnuteľnosti. Každá nehnuteľnosť je určená pre iný typ ľudí, a to

čítaj viac »

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov