fbpx

Martin Nestor

najomna zmluva

Aké náležitosti musí mať nájomná zmluva a čo všetko do nej možno všetko zahrnúť?

Nájom ako všeobecný právny inštitút zahŕňa mnohé ekonomické vzťahy, ktorých podstatou je odplatné prisvojenie si úžitkovej hodnoty veci nevlastníkom tejto veci. Právny základ tohto vzťahu tvorí nájomná zmluva, na základe ktorej prenecháva prenajímateľ nájomcovi  určitú vec, aby ju dočasne užíval alebo z nej bral úžitky, za ktoré nájomca zaplatí odplatu v podobe nájomného. V nasledujúcom článku si priblížime …

Aké náležitosti musí mať nájomná zmluva a čo všetko do nej možno všetko zahrnúť? Čítajte viac »

Darovacia zmluva

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť – čo všetko musí obsahovať?

Darovacia zmluva patrí medzi zmluvy, na základe ktorých sa mení vlastník darovanej veci. Darovanie je záväzkovoprávnym vzťahom, ktorý je založený darovacou zmluvou, ktorou darca niečo bezplatne prenecháva alebo sľubuje obdarovanému a ten jeho dar alebo sľub prijíma. Z uvedeného jasne vyplýva, že darovanie nemožno realizovať len na základe jednostranného právneho úkonu. Právny rámec pre darovaciu zmluvu Darovacie …

Darovacia zmluva na nehnuteľnosť – čo všetko musí obsahovať? Čítajte viac »

kupna zmluva

Kúpa nehnuteľnosti a odstúpenie od kúpnej zmluvy

Pri realitných obchodoch dochádza v praxi k rôznym prípadom, pri ktorých sa situácia jednej zo zmluvných strán môže zmeniť natoľko, že bude chcieť odstúpiť od kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je nehnuteľnosť. V aktuálnom článku si priblížime inštitút odstúpenia od zmluvy a niektoré praktické situácie, v ktorých prichádza do úvahy jeho využitie. Pactasuntservanda – zmluvy sa majú dodržiavať Súčasná platná a účinná …

Kúpa nehnuteľnosti a odstúpenie od kúpnej zmluvy Čítajte viac »

Daň z nehnutelnosti

Daň z nehnuteľnosti

Každý majiteľ alebo budúci majiteľ nehnuteľnosti si musí uvedomiť, že v rámci starostlivosti o svoju nehnuteľnosť, je v zmysle zákona povinný pravidelne platiť daň z nehnuteľností. Daň z nehnuteľností je miestnou daňou, čo znamená, že o jej výške rozhoduje mesto alebo obec, v ktorej sa predmetná nehnuteľnosť nachádza. Obec určuje výšku dane pre jednotlivé typy nehnuteľností vo všeobecne záväznom nariadení, ktoré obsahuje …

Daň z nehnuteľnosti Čítajte viac »

predaj nehnutelnosti

Tipy pri predaji nehnuteľnosti

Myslíte si, že nastal správny čas na predaj nehnuteľnosti? Prinášame vám niekoľko užitočných tipov, ktoré vám pomôžu pri predaji vašej nehnuteľnosti Trh s nehnuteľnosťami sa nezastavil ani počas pandémie koronavírusu a tí, ktorí očakávali zvýšenú ponuku a nižšie ceny, ostali poriadne prekvapení. Vysoký záujem o nehnuteľnosti spôsobil v minulom roku výrazný nárast ich cien, pričom ponuka na trhu je ešte …

Tipy pri predaji nehnuteľnosti Čítajte viac »

kúpna zmluva

Čo všetko musí obsahovať kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti?

Predaj a kúpa nehnuteľnosti predstavuje významný životný aj právny krok, ktorému je preto potrebné náležitú pozornosť. Kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti, má svoj právny základ v ustanovení § 588 a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Kúpna zmluva patrí v praxi k najbežnejším odvodeným spôsobom nadobudnutia vlastníckeho práva, pričom ide o dvojstranný právny úkon, kedy vzniká predávajúcemu povinnosť odovzdať predmet kúpy …

Čo všetko musí obsahovať kúpna zmluva, ktorej predmetom je predaj nehnuteľnosti? Čítajte viac »

rezervačná zmluva

Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť podľa § 51 Občianskeho zákonníka vs. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve

Pri kúpe nehnuteľnosti podpisujú budúci kupujúci väčšinou ako prvú tzv. rezervačnú zmluvu alebo zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ktorá je tiež niekedy označená ako rezervačná zmluva. Oba tieto zmluvné typy sa spravujú ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v aktuálnom znení a v zásade sledujú aj rovnaký účel, ktorým je rezervovanie nehnuteľnosti, o ktorej kúpu je záujem. Sú …

Rezervačná zmluva na nehnuteľnosť podľa § 51 Občianskeho zákonníka vs. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve Čítajte viac »

drazba exekucia

Exekúcia a podmienky pri dražbe predajom nehnuteľnosti

Základným účelom civilného exekučného konania je nútená realizácia súdneho alebo iného rozhodnutia, ktoré tvorí exekučný titul. Cieľom tohto procesu je najmä uspokojenie pohľadávky oprávneného, ktorá bola priznaná vykonateľným exekučným titulom. V rámci exekúcie možno uspokojiť pohľadávku veriteľa aj predajom nehnuteľnosti, zákon však v tomto prípade ustanovuje určité podmienky a obmedzenia, o ktorých si viac povieme v aktuálnom blogu. Exekučné konanie …

Exekúcia a podmienky pri dražbe predajom nehnuteľnosti Čítajte viac »

predaj a kupa nehnutelnosti

Na čo všetko si treba dať pri kúpe a predaji nehnuteľnosti?

Kúpa a predaj nehnuteľnosti patrí medzi významné životné udalosti a tento proces si preto vyžaduje skúsenosti z viacerých sektorov. Pri prevode nehnuteľnosti prichádzajú klienti do kontaktu s bankovými a inými finančným informáciami, právnymi záležitosťami a neraz musia komunikovať a riešiť vzniknuté situácie s príslušnými verejnými inštitúciami a úradmi. Kde je vôľa, tam je cesta, platí na 100 % aj pri predaji nehnuteľností. Predtým, …

Na čo všetko si treba dať pri kúpe a predaji nehnuteľnosti? Čítajte viac »

dobrovolna drazba

Ako sa začína dobrovoľná dražba a dokedy možno realizovať výkup nehnuteľnosti?

Tak, ako je to so všetkým, aj dražba má dve strany mince. Ak je vaša nehnuteľnosť predmetom dražby, je to pre vás ťažké a vo väčšine prípadov je takáto situácia dôsledkom dlhodobo neriešených problémov. Pre kupcov na druhej strane predstavuje možnosť získať zaujímavé predmety alebo nehnuteľnosti, ktoré môžu aj nemusia byť zakúpené za výhodnejšiu cenu. Pokiaľ …

Ako sa začína dobrovoľná dražba a dokedy možno realizovať výkup nehnuteľnosti? Čítajte viac »

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov