fbpx

Komplexný prehľad našich služieb

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Nákup nehnuteľností

Trh s nehnuteľnosťami vykazuje vysokú mieru stability a neustály rast. V rámci nášho produktového portfólia nakupujeme všetky typy nehnuteľností vrátane bytov, rodinných domov a pozemkov s atraktívnymi investičnými príležitosťami. Odkúpime aj nehnuteľnosti, na ktorý je začatý výkon záložného práva a hrozí nútený predaj. Naše aktivity sú zamerané hlavne na oblasť Bratislavy a okolia.

Predaj nehnuteľností

Špecializujeme sa najmä na predaj exkluzívnych nehnuteľnosti, pričom všetky poskytované služby sú šité na mieru klientovi. Spolupráca s realitným maklérom je výhodou, pretože vám pomáhame maximalizovať predajnú cenu a zabezpečíme ďalšie nevyhnutné činnosti, ktoré vám ušetria množstvo času aj energie.

Odkúpenie nehnuteľností počas dedičského konania

Ak viete, že nehnuteľnosť budete po ukončení dedičského konania predávať, môžete k tomuto kroku pristúpiť ešte pred ukončením dedičského konania. Vďaka tomuto postupu ušetríte množstvo času, ktorý by ste inak venovali predaju nehnuteľnosti po ukončení procesu.

Ikona výkup bytu

Odkúpenie družstevného bytu od družstva

Vlastníctvo družstevného bytu má svoje špecifiká. Každé družstvo má vytvorené stanovy, v ktorých môže napríklad určiť, že družstevný byt nemožno ďalej prenajať alebo s ním inak disponovať. Aj preto sa mnohí majitelia rozhodnú družstevný byt predať. V prípade záujmu o predaj družstevného bytu je družstvo povinné umožniť predaj bytu do dvoch rokov od predloženia žiadosti o predaj.

Hypotekárne poradenstvo a správa osobných financií

Pomôžeme vám s ideálnym výberom banky, získaním nízkej úrokovej sadzby a nastavením optimálnej mesačnej splátky. Okrem základných hypotekárnych služieb, či refinancovania úverov vám poradíme aj s poistením zdravia a majetku alebo správnym vytvorením rezervy. Investujte s rozumom a nechajte peniaze pracovať za vás.

Ikona Nestor Capital predaj domu..

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s nákupom a predajom nehnuteľností

Realitný maklér je profesionál, ktorý má bohaté skúsenosti s prevodom nehnuteľností, pravidelne sleduje vývoj cien a nové trendy na realitnom trhu, dokonale pozná cenové mapy v príslušnej lokalite a pomôže vám nastaviť maximálnu cenu predávanej nehnuteľnosti.

Predaj nehnuteľnosti prostredníctvom realitného makléra je bezpečný, transparentný a ušetrí vám veľké množstvo času aj energie. Realitný maklér vás krok po kroku prevedie všetkými právnymi, technickými, ekonomickými, obchodnými aj ďalšími aspektmi spojenými s prevodom nehnuteľnosti od prvej ohliadky až po úspešné odovzdanie alebo prevzatie vybranej nehnuteľnosti.

Áno, poskytujeme aj túto službu. Máme vlastnú realitnú kanceláriu a vieme nehnuteľnosť po spoločnom vyhodnotení situácie predať ešte pred výkonom záložného práva tak, aby situácia bola vo váš prospech.

Príjem z predaja nehnuteľností štandardne podlieha daňovej povinnosti v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov. Tento právny predpis zároveň upravuje viaceré výnimky, kedy nemá predávajúci povinnosť zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností (ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku spoločnosti), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Daň z príjmu nemusíte platiť ani pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, alebo postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, a to tiež za podmienky, že uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) a tento dátum je preukázateľný (napríklad údajmi z katastra nehnuteľností). Od dane je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku firmy, aj v tomto prípade však platí, že až po uplynutí 5 rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku. Daň z príjmu neplatíte ani pri predaji nehnuteľnosti, ktorá podlieha právnemu režimu podľa tzv. reštitučných zákonov.

Áno viete. Dokážeme efektívne a rýchlo spoločne s vami vyhodnotiť  situáciu a navrhnúť vám možné riešenia, na základe ktorých sa rozhodnete ako ďalej postupovať. Je dôležité, aby uvedené viedlo k úspešnému predaju nehnuteľností a zastaveniu výkonu záložného práva a to vždy s ohľadom na vaše osobné záujmy.

Áno samozrejme môžete. Všetko je o transparentnej a korektnej komunikácii. Vopred sa vždy na podstatných bodoch ako je sťahovanie z nehnuteľnosti s klientom dohodneme a určíme si presný dátum, kedy má byť nehnuteľnosť voľná a ako dlho môžete nehnuteľnosť užívať a to vždy s ohľadom na špecifiká a potreby klienta.

Pravdaže je to možné. Po spoločnom posúdení situácie, vysvetlení všetkých špecifík a po splnení vopred odkomunikovaných podmienok sa na tom samozrejme vieme s vami dohodnúť.

Ak je predmetom dedičského konania nehnuteľnosť, o ktorej viete, že ju v budúcnosti budete chcieť predať, môžete ušetriť množstvo času a energie jej predajom ešte počas dedičského konania. Ušetríte tak veľké množstvo času aj starostí spojených s hľadaním vhodného kupujúceho a ďalšími činnosťami spojenými s predajom nehnuteľnosti.

Vašu nehnuteľnosť riadne oceníme a pripravíme kúpnu zmluvu. Predaj nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dedičského konania, zároveň možno realizovať v akejkoľvek fáze tohto procesu. Pri predaji nehnuteľnosti uvedeným spôsobom tak nemusíte chodiť na žiadne fyzické obhliadky, sledovať vývoj cien, ani dianie na realitnom trhu a často ušetríte aj na poplatkoch či opravách, ktoré by bolo nutné realizovať po dobu, kým by ste nehnuteľnosť predali.

Áno radi Vám bezplatne poradíme a preberieme si nezáväzne spôsoby a možnosti oddĺženia vždy s ohľadom na vaše špeciálne potreby a požiadavky.

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov