fbpx

FAQ

Najčastejšie otázky a odpovede súvisiace s nákupom a predajom nehnuteľností

Realitný maklér je profesionál, ktorý má bohaté skúsenosti s prevodom nehnuteľností, pravidelne sleduje vývoj cien a nové trendy na realitnom trhu, dokonale pozná cenové mapy v príslušnej lokalite a pomôže vám nastaviť maximálnu cenu predávanej nehnuteľnosti.

Predaj nehnuteľnosti prostredníctvom realitného makléra je bezpečný, transparentný a ušetrí vám veľké množstvo času aj energie. Realitný maklér vás krok po kroku prevedie všetkými právnymi, technickými, ekonomickými, obchodnými aj ďalšími aspektmi spojenými s prevodom nehnuteľnosti od prvej ohliadky až po úspešné odovzdanie alebo prevzatie vybranej nehnuteľnosti.

Áno, poskytujeme aj túto službu. Máme vlastnú realitnú kanceláriu a vieme nehnuteľnosť po spoločnom vyhodnotení situácie predať ešte pred výkonom záložného práva tak, aby situácia bola vo váš prospech.

Príjem z predaja nehnuteľností štandardne podlieha daňovej povinnosti v zmysle ustanovení zákona č. 595/2003 Z. z. o dani príjmov. Tento právny predpis zároveň upravuje viaceré výnimky, kedy nemá predávajúci povinnosť zaplatiť daň z príjmu z predaja nehnuteľnosti. Od dane je oslobodený príjem z predaja nehnuteľností (ktorá nie je zaradená v obchodnom majetku spoločnosti), a to po uplynutí 5 rokov odo dňa jej nadobudnutia.

Daň z príjmu nemusíte platiť ani pri predaji nehnuteľnosti nadobudnutej dedením, alebo postupným dedením v priamom rade alebo niektorým z manželov, a to tiež za podmienky, že uplynulo aspoň 5 rokov odo dňa nadobudnutia tejto nehnuteľnosti do vlastníctva alebo spoluvlastníctva poručiteľa (poručiteľov) a tento dátum je preukázateľný (napríklad údajmi z katastra nehnuteľností). Od dane je oslobodený aj príjem z predaja nehnuteľnosti zaradenej do obchodného majetku firmy, aj v tomto prípade však platí, že až po uplynutí 5 rokov odo dňa jej vyradenia z obchodného majetku. Daň z príjmu neplatíte ani pri predaji nehnuteľnosti, ktorá podlieha právnemu režimu podľa tzv. reštitučných zákonov.

Áno viete. Dokážeme efektívne a rýchlo spoločne s vami vyhodnotiť  situáciu a navrhnúť vám možné riešenia, na základe ktorých sa rozhodnete ako ďalej postupovať. Je dôležité, aby uvedené viedlo k úspešnému predaju nehnuteľností a zastaveniu výkonu záložného práva a to vždy s ohľadom na vaše osobné záujmy.

Áno samozrejme môžete. Všetko je o transparentnej a korektnej komunikácii. Vopred sa vždy na podstatných bodoch ako je sťahovanie z nehnuteľnosti s klientom dohodneme a určíme si presný dátum, kedy má byť nehnuteľnosť voľná a ako dlho môžete nehnuteľnosť užívať a to vždy s ohľadom na špecifiká a potreby klienta.

Pravdaže je to možné. Po spoločnom posúdení situácie, vysvetlení všetkých špecifík a po splnení vopred odkomunikovaných podmienok sa na tom samozrejme vieme s vami dohodnúť.

Ak je predmetom dedičského konania nehnuteľnosť, o ktorej viete, že ju v budúcnosti budete chcieť predať, môžete ušetriť množstvo času a energie jej predajom ešte počas dedičského konania. Ušetríte tak veľké množstvo času aj starostí spojených s hľadaním vhodného kupujúceho a ďalšími činnosťami spojenými s predajom nehnuteľnosti.

Vašu nehnuteľnosť riadne oceníme a pripravíme kúpnu zmluvu. Predaj nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dedičského konania, zároveň možno realizovať v akejkoľvek fáze tohto procesu. Pri predaji nehnuteľnosti uvedeným spôsobom tak nemusíte chodiť na žiadne fyzické obhliadky, sledovať vývoj cien, ani dianie na realitnom trhu a často ušetríte aj na poplatkoch či opravách, ktoré by bolo nutné realizovať po dobu, kým by ste nehnuteľnosť predali.

Áno radi Vám bezplatne poradíme a preberieme si nezáväzne spôsoby a možnosti oddĺženia vždy s ohľadom na vaše špeciálne potreby a požiadavky.

Úvodná nezáväzná konzultácia a stretnutie je bezplatné. V prípade, že sa rozhodnete pre výkup nehnuteľnosti všetky poplatky spojené s výkupom platíme za vás.

Pri oceňovaní nehnuteľností používame interné systémy a cenové mapy, ktoré máme k dispozícii. Nejedná sa však len o systémový proces, pretože každú nehnuteľnosť hodnotíme individuálne. Zohľadňujeme stav, dispozíciu, lokalitu a ďalšie faktory, ktoré môžu ovplyvniť hodnotu nehnuteľnosti.
Na to, aby sme mohli nehnuteľnosť oceniť, potrebujeme mať k dispozícii list vlastníctva a fotografie. Následne uskutočníme osobnú prehliadku, čo nám umožní získať podrobnejšie informácie o nehnuteľnosti. Týmto spôsobom kombinujeme interné systémy a cenové mapy s individuálnym hodnotením.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov