fbpx

Predaj bytu s doživotným užívaním aj ako finančné prilepšenie

Život so sebou prináša rôzne situácie a na niektoré z nich sa nedá dobre pripraviť. Keď sa už v niektorej ťaživej situácii nachádzame, je dôležité konať a riešiť ju čo najrýchlejšie. Riešením niektorých náročných životných situácií môže byť aj predaj bytu s doživotným užívaním. Predaj bytu s doživotným užívaním však v súčasnosti nevyužívajú len ľudia nachádzajúci sa v náročných životných situáciách, ale môže slúžiť aj ako prilepšenie si k aktuálnej finančnej situácii.

Čo predstavuje termín doživotné užívanie nehnuteľnosti?

Termín doživotné užívanie nehnuteľnosti (bytu a iných nehnuteľností) je tzv. vecným bremenom, ktoré sa zriaďuje podľa ustanovenia § 151 n a nasledujúcich Občianskeho zákonníka. Takto zriadené vecné bremeno umožňuje tomu, v prospech koho bolo zriadené, aby užíval nehnuteľnosť zaťaženú vecným bremenom a ukladá vlastníkovi nehnuteľnosti, aby strpel jeho výkon.

Čo znamená predaj bytu s doživotným užívaním?

Spoločnosť Nestor Capital ponúka klientom službu, ktorá im môže pomôcť pri riešení ťaživých životných situácií alebo ako prilepšenie si k aktuálnej finančnej situácii. Táto služba spočíva najmä v možnosti klienta riešiť svoje finančné záväzky alebo situáciu tým, že svoju nehnuteľnosť predá. Po takto realizovanom predaji bytu v ňom však aj naďalej môžete ostať bývať, pričom nebudete platiť ani žiadny nájom či iné poplatky, len štandardné zálohové platby za byt a za spotrebu energií, ako pri bežnom užívaní bytu.

So službou predaj bytu s doživotným užívaním tak môžete získať potrebnú finančnú hotovosť a aj možnosť ďalej bývať v predanej nehnuteľnosti a lokalite, na ktorú ste zvyknutí a kde máte svoje rodinné, pracovné a iné aktivity. Diskrétnosť je v tomto prípade pre nás samozrejmosťou a tak nikto nemusí vedieť, že byt, v ktorom bývate, už nevlastníte.

Čo Vás čaká pri predaji bytu s doživotným užívaním?

Okrem štandardných úkonov spojených s predajom bytu a vypracovaním kúpnej zmluvy je potrebné vypracovať aj zmluvu o zriadení vecného bremena s právom doživotného užívania nehnuteľnosti.

Upozornenie:

Pre nadobudnutie práva zodpovedajúceho vecnému bremenu – právu doživotného užívania nehnuteľnosti (bytu) je nevyhnutný vklad do Katastra nehnuteľností. Nestačí len uzatvoriť príslušnú zmluvu o zriadení vecného bremena, ale je ešte potrebné podať aj návrh na vklad vecného bremena zriadenému k nehnuteľnosti do Katastra nehnuteľností. Právo doživotného užívania následne vzniká zápisom do Katastra nehnuteľností.

Dôležitou informáciou v tomto prípade je aj skutočnosť, že vecné bremeno – doživotné užívanie nehnuteľnosti – zaniká smrťou oprávnenej osoby z tohto vecného bremena. Pred smrťou oprávneného môže toto vecné bremeno zaniknúť aj dohodou strán o jeho zániku, respektíve uplynutím dohodnutej doby, ak toto vecné bremeno nebolo zriadené ako doživotné.

Záverom

Predaj bytu s doživotným právom užívania tohto bytu ako službu v súčasnosti stále viac využívajú aj ľudia nielen v ťaživých životných situáciách, ale aj vtedy, ak chcú získať finančné prostriedky z vlastnenej nehnuteľnosti a naložiť s nimi požadovaným spôsobom. Tým, že vecné bremeno sa zapisuje do Katastra nehnuteľností, poskytuje oprávnenému z vecného bremena potrebnú právnu istotu  a stabilitu v tom, že právo doživotné užívanie bytu je zapísané aj v Katastri nehnuteľností.

V prípade akýchkoľvek otázok nás môžete kontaktovať a dohodnúť si s nami v tejto záležitosti bezplatné a nezáväzné stretnutie, kde Vám všetko podrobne vysvetlíme.

Tím Nestor Capital

obrázok: freepik.com

Zdieľaj článok

Potrebujete poradiť?

Radi vám zodpovieme všetky otázky spojené s predajom a kúpou nehnuteľností a nastavením finančného plánu.

Mohlo by vás zaujímať

Máte záujem predať alebo kúpiť nehnuteľnosť?

Vyplňte prosím nasledovný formulár a budeme vás kontaktovať hneď, ako to bude možné.

Po kliknutí na tlačidlo OK vyjadrujete súhlas s použitím cookies na tejto stránke. Ochrana osobných údajov